پرس و جو
مخاطب

مشخصات QC

آلومینیوم جیما بر اساس مجموعه ای از موسسه تحقیقات مواد هواپیما، موسسه تحقیقات مواد کشتی، موسسه تحقیقات مواد مواد، موسسه مواد کامپوزیتی، آزمایشی آزمایشی، موسسه تحقیقات تکنولوژی، موسسه تحقیقات تولید و کاربرد مواد آلیاژ آلومینیوم هوا و فضا و پایگاه پردازش از طریق همکاری با متخصصان داخلی و خارجی کارکنان و توسعه مستقل، متعهد است که به طور مداوم بهبود تکنولوژی تولید، توسعه محصولات جدید آلیاژ آلومینیوم با کیفیت بالا، برای رفع نیازهای متنوع مشتریان.

گواهینامه ها

دسته بندی های محبوب همه